Home | Contact | Mijn account | RSS |

De Poison Papers zijn de waardige opvolgers van de Monsanto Papers

27 juli 2017
Het Bioscience Resource Project en het Center for Media and Democracy gaven op 27 juli 2017 een schat aan herontdekte en pas gescande documenten vrij over de chemische industrie en hun toezichthouders, uit een periode die teruggaat tot 1920. De Poison Papers vormen een compilatie van meer dan 20.000 documenten, middels Wob-verzoeken verkregen van federale instanties en chemische fabrikanten, en public interest litigation. Er zitten wetenschappelijke studies bij en samenvattingen daarvan, interne memo's en rapporten, vergaderverslagen, strategische discussies en getuigenissen onder ede.

Het grootste deel van deze documenten is nooit eerder gescand en gedigitaliseerd, en is samen goed voor ongeveer 3 ton papier. De volgende instanties verschaften documenten: de EPA, USDA Forest Service, FDA, Veterans Administration en het Ministerie van Defensie. Er wordt verwezen naar de volgende chemische bedrijven: Dow, Monsanto, DuPont en Union Carbide, alsmede naar veel kleinere fabrikanten alsook naar de commerciële onderzoekslaboratoria die voor hen werkten. Het geheel van de Papers toont aan dat zowel de industrie als de toezichthouders de buitengewone giftigheid van veel chemische producten onderkenden en samenwerkten om deze informatie verborgen te houden voor publiek en pers. Deze documenten zullen ons begrip van de risico's verbonden aan sommige commercieel verkrijgbare producten fundamenteel veranderen, alsook de wijze waarop wij aankijken tegen sommige toelatingsprocedures waarop wij vertrouwden om de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen.

De Poison Papers onthullen het volgende:

Geheimhouding — Zij onthullen verslagen van een super-geheime dioxine-werkgroep van de EPA die toegaf dat dioxines buitengewoon giftige stoffen zijn. Interne verslagen ondergraven de traditionele weigering van de instantie dioxines te reguleren of wettelijke grenswaarden te stellen.

Geheime afspraken — Zij tonen geheime afspraken van de EPA aan met de papierindustrie om de door het Congres gemandateerde Nationale Dioxine Studie, waarin hoge concentraties dioxine werden gevonden in allerlei gangbare producten, “te onderdrukken, veranderen of vertragen”

Misleiding — Zij verschaffen belangrijke nieuwe gegevens over het beruchte Industriële Bio-Test (IBT) schandaal. Tegen het einde van de 70-er jaren, was bekend geworden dat meer dan 800 veiligheidsstudies uitgevoerd door IBT op 140 chemische stoffen, geproduceerd door 38 chemische fabrikanten non-existent, frauduleus of ongeldig waren. De Poison Papers tonen evenwel aan dat de EPA en haar Canadese zusterorganisatie, de Health Protection Branch (HPB), hadden samengespannen met pesticide-fabrikanten om onterecht geregistreerde producten op de markt te houden en enorme problemen met vele IBT-proeven te verbergen.

Doofpot — De Papers tonen ook aan dat EPA-personeel ervan wist dat dit IBT schandaal meer onfafhankelijke proefbedrijven en meer producten betrof dan ooit officieel was toegegeven.

Verhulling —Ze tonen aan dat de EPA eigen studies verhulde en falsifieerde, waarin hoge concentraties dioxine - 2,3,7,8-TCDD - in milieumonsters en moedermelk werden gevonden na routinegebruik van 2,4-D and 2,4,5-T (Agent Orange) door de federale Forest Service en het Bureau voor Land Management.

Opzet — Tonen aan dat Monsanto CMO George Roush onder ede toegaf dat hij wist dat Monsanto-studies naar de gezondheidseffecten van dioxines bij arbeiders niet waarheidsgetrouw werden gedocumenteerd voor de wetenschappelijke literatuur, teneinde gezondheidseffecten te verdoezelen. Op deze fraudulente studies werd zwaar geleund door de EPA om dioxines niet te hoeven reguleren. Daar werd ook op teruggevallen om fabrikanten te verdedigen in rechtszaken aangespannen door oorlogsveteranen die schadevergoeding eisten voor blootstelling aan Agent Orange.

"Deze documenten vormen een ware goudmijn van voorheen verborgen of verloren bewijsstukken, over toelating van chemische middelen en chemische veiligheid. Wat het meeste treft in deze documenten is de grote aandacht voor de activiteiten van toelatingsinstanties. Keer op keer sloofden beleidsmensen zich uit om geheime commissies in te stellen, de media en het publiek te misleiden en bewijslast met betrekking tot menselijke blootstelling en ellende toe te dekken. Deze geheime activititeiten verlengden en vermeerderden de blootstelling van mensen aan chemische stoffen waarvan men wist dat die giftig waren," zo zegt Dr. Jonathan Latham, Executive Director van het Bioscience Resource Project.

"Kortom, de schokkende waarheid blootgelegd door deze 50 jaar aan documenten is, dat de gehele bestrijdingsmiddelen-industrie niet zou kunnen bestaan zonder leugens, doofpottencampagnes, woekerende fraude en stromannen op regeringsposten," zegt Van Strum, de schrijfster van het boek “Bitter Fog: Herbicides and Human Rights” uit 1983.

Bedrijfsbedrog is geen nieuw verhaal. Wat nieuw is aan de Poison Papers zijn de overvloedige bewijzen dat de EPA en andere toezichthouders vaak willens en wetens meededen aan deze verhulling of zelfs het initiatief ertoe namen. Deze toezichthouders lieten na het publiek te informeren over de dioxine-risico's en andere chemicaliën; over de bewijzen voor fraudulent onafhankelijk onderzoek; en over menselijke blootstelling op grote schaal. De papers onthullen dus, in de vaak belastende eigen bewoordingen van de deelnemers zelf, een uitgebreid universum van bedrog en misleiding rondom vele bestrijdingsmiddelen en synthetische chemicaliën.

De stoffen die het meest genoemd worden zijn dioxines, pesticiden (zoals 2,4-D, Dicamba, Permethrin, Atrazin, and Agent Orange) en PCB's. Sommige daarvan zijn het meest toxisch en het slechtst afbreekbaar van alle stoffen die ooit gefabriceerd zijn. Behalve PCB's, worden alle in de Poison Papers besproken stoffen heden ten dage nog steeds gemaakt en verkocht, hetzij als product of verwerkt in producten.

“De Poison Papers zullen een geweldige bron vormen voor onderzoekers, media en iedereen die zich zorgen maakt over de vele chemicaliën die in de landbouw en in gewone consumentenproducten worden gebruikt,” zo zegt Mary Bottari van het Centrum voor Media en Democratie.

De missie van The Bioscience Resource Project is de hoogst mogelijke kwaliteit wetenschappelijke informatie en onderzoek te verschaffen om een gezond voedselsysteem en een gezonde wereld mogelijk te maken. Het Bioscience Resource Project is een educatieve non-profit organisatie, gevestigd in Ithaca in New York, in de VS. Het publiceert het Independent Science News.

Het Center for Media and Democracy (CMD) is een publieke waakhond gevestigd in Madison, Wisconsin.
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
The Poison Papers catalogue the secret concerns of industry and regulators over the hazards of pesticides and other chemicals. The Papers also list the efforts of the industry to conceal those concerns.

Links to the above documents and more can be found on the website here.

Most of the Poison Papers were collected by author and activist Carol Van Strum. The documents are available at PoisonPapers.org.

EXPLORE: Some of the 20,000+ documents in this repository have surfaced over the years. Many have never been seen online or publicly written about. The Poison Papers therefore offer a unique opportunity for researchers, the public and the media to discover much more about what was known about chemical toxicity, when, and by whom.

ACCESS: You can access the papers at PoisonPapers.org. You will also find there important instructions on how best to search these old documents and further on the website.

CMD is the publisher of the websites ExposedbyCMD.org, ALECexposed.org, PRwatch.org and Sourcewatch.org.
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2022 Archief 2021 Archief 2020 Archief 2019 Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Gezondheid Fast food Een glijdende schaal Detox Uitdagingen Sponsoring