Home | Contact | Mijn account | RSS |

Fossiele vs. alternatieve energie en biogas

In één opzicht is biogas te verkiezen boven natuurlijk gas, schaliegas, lichtgas of enig andere bron van fossiel methaangas, omdat de lekverliezen bij het winnen van gas, in het bijzonder schaliegas, CSG etc. het gebruik van gas als energiebron bijna even slecht maken (aardgas), en even slecht of slechter in vergelijking met het gebruik van steenkool voor de energiewinning. Dat heeft veel te maken met de voorbereiding van de winningsprocessen en weinig met de manier waarop de eigenlijke energie wordt gewonnen. Of het methaan dus verbrand wordt (50% van de CO2-emissies van steenkool-verbranding) of in een brandstofcel wordt toegepast maakt dus heel weinig meer uit voor de totale voetafdruk.

Gerekend over een twintigjarige periode veroorzaakt methaan 85x zoveel opwarming van de dampkring als eenzelfde hoeveelheid CO2. Dat getal is door de IPCC (International Panel on Climate Change) verschillende malen aangepast over de jaren. Ondanks ontkenningen van de industrie en de klimaatsceptici is dat van belang, omdat het gebruik van gas, zeg voor een 30 jaar in de transitie naar 100% alternatieve energiebronnen (zoals vaak aantrekkelijk voorgesteld), zou betekenen dat er 50 jaar methaan in de atmosfeer wordt gebracht. Dit zou verschillende irreversibele klimaatveranderingen veroorzaken, zoals het smelten van zee- en landijs en het ontdooien van permafrostgebieden (toendra) etc. Daardoor zouden methaan- (CH4), CO- & CO2-gassen vrijkomen, en zouden gletsjers uitdoven die nu voor miljarden mensen drinkwater leveren.

In een ander opzicht is bio-gas als een vaste energiebron minder bruikbaar. Naarmate bio-gas populairder wordt (ik was blij dat Apple ervan af zag voor dekking van de energiebehoefte op hun hoofdkantoor en overging op zonnepanelen) zal het niet alleen op zichzelf schaarser worden als een grondstof voor menig industrieel proces in een 100% duurzame economie, maar het zal -wat veel erger is- gaan concurreren met voedsel om de schaarse productiefactor grond. Voor het gebruik als stationaire energiebron zal het dus geen reële optie vormen. Bovendien is 100% alternatieve energie al mogelijk en niet duurder dan doorzetten van het Business As Usual scenario, gerekend over een 10-jarige periode. Dit is in een groeiend aantal landen al aangetoond met een toenemend aantal modelstudies. Een van de eerste werd gedaan door Beyond Zero Emissions.

Dekken van de energetische basisbehoefte met alternatieve energiebronnen vereist grote hoeveelheden windenergie (over een groot gebied om de wisselende geografische opbrengsten te middelen) en geconcentreerde thermische energie opgeslagen in vloeibaar zout zoals de Gemasolar faciliteit in Spanje, die dag en nacht energie aan het net kan leveren. De VS hebben enige solarCST ontwikkelingen (Brightsource b.v.) maar geen van de nieuwe faciliteiten kan energie in gesmolten zout opslaan, zij leveren tijdens piekuren. SolarCST werd natuurlijk in Californië uitgevonden, maar de pilot projecten werden nooit uitgebouwd omdat President Bush II het veelbelovende programma beëindigde. Spaanse bedrijven kochten de IP-rechten op en ontwikkelden het verder. Ik beveel aan Ivanopar en andere grote solarCST-lijnen eens te bezoeken: als ik in de VS woonde zou ik het wel weten!
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2022 Archief 2021 Archief 2020 Archief 2019 Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Gezondheid Fast food Een glijdende schaal Detox Uitdagingen Sponsoring