Home | Contact | Mijn account | RSS |

Gezonde bodems

Bodems zijn levende systemen die de belangrijke functie hebben uit zonne-energie koolstofverbindingen voort te brengen, in een vorm die mensen en dieren kunnen eten. Het gekke is dat de mens niet meer weet hoe deze leven schenkende basis onderhouden moet worden. Door kunstmest verarmt het bodemleven en degradeert de bodem als systeem, en komen er uiteindelijk te weinig en te weinig verschillende mineralen in onze voeding terecht. Het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding is opgericht om de boeren die de kringloop van voedingsstoffen op hun bedrijf grotendeels gesloten hebben en dus kringlooplandbouw bedrijven, meer bekendheid te geven.

Lees meer…

Uitdaging 21e eeuw: De levende bodemIn toenemende mate heeft de mens zich voor zijn bestaan qua voeding en leefmilieu afhankelijk gemaakt van eindige grondstoffen, zoals fossiele brandstoffen en delfstoffen. En terwijl de wereldbevolking groeit, hebben we steeds vaker te kampen met door mens en natuur veroorzaakte aardse risico’s, zoals overstromingen en aardbevingen.
Kennis over de aarde is daarom van vitaal belang voor de maatschappij.

Lees meer…


Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
downloads
Zie ook de publicatie Bodemleven grasland
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2022 Archief 2021 Archief 2020 Archief 2019 Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Gezondheid Fast food Een glijdende schaal Detox Uitdagingen Sponsoring