Home | Contact | Mijn account | RSS |

Vitaal water

Water neemt voortdurend energetische informatie op uit radiostraling en andere krachtvelden waaraan het wordt blootgesteld. Het verandert dus continu. Zo ook mens, dier, plant en bodem die water bevat. De mens van de Middeleeuwen is niet meer, en zelfs de mens van de vijftiger jaren lijkt niet meer op de mens van nu. Onze voeding en voedingsgewoonten zijn de afgelopen vijftig jaar ingrijpend veranderd. Tel daar nog milieuvervuiling, de smog van allerlei moderne stralingsbronnen en de toenemende stress van het dagelijks leven bij op en de toegenomen druk komt in beeld. Die vormt het scenario voor het opduiken van een stoet van 'beschavings'-ziekten die voorheen totaal onbekend waren. Aangezien wij voor 70 procent uit water bestaan bepaalt de kwaliteit van het water dus in hoge mate ons welzijn.

Water met geheugen
Water is in staat informatie op te slaan. Van alle stoffen waarmee water in aanraking is geweest blijft de informatie achter. Dat geldt voor residuen van geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen en kunstmest, maar ook voor de energetische belasting van electrosmog.
Hoewel het water chemisch en biologisch volledig is te reinigen, is het op energetisch niveau nog belast met de trillingen van vervuilende stoffen, het is nog niet 'schoon'. Water houdt immers informatie vast, water heeft een geheugen! De frequenties van die 'vuile' trillingen hebben een nadelige invloed op de gezondheid van mens, dier en milieu. Door water te vitaliseren wordt de molecuulstructuur van het water opnieuw geordend en energetisch gereinigd; hierdoor krijgt het de oorspronkelijke structuur en trillingsfrequentie van natuurlijk en vitaal water terug. Vitaal water hergeeft de mens z'n kracht en maakt hem weerbaar tegen druk.

Water is levenskracht
Als we meer dan 50 procent van het water in ons lichaam verliezen, dan is er geen leven meer mogelijk. En als de waterkwaliteit matig is, is de levenskwaliteit ook matig. Het water dat wij nu als drinkwater beschouwen is zeker zeventig keer opgedronken en weer uitgescheiden. Ook grondwater dat gebruikt wordt na reiniging kan energetisch nog 'vervuild' zijn, met bv. residuen van bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Het interessante is, dat vitaal water dat we gebruiken ook na zuivering hoog vitaal water blijft en zo weer in het oppervlaktewater komt.

Masaru Emoto
In het verleden was het vrijwel onmogelijk om het geheugen van water zichtbaar te maken. Homeopathie werkte maar het 'hoe' was niet letterlijk in beeld. Sinds het verschijnen van de revolutionaire foto's van de Japanner Masaru Emoto is dat gelukkig verleden tijd. Emoto heeft dit geheugen zichtbaar gemaakt door kristallen van bevroren water te fotograferen in verschillende omstandigheden en plaatsen. Het verschil in kwaliteit van de kristallen, of het totale gebrek aan kristallen, geeft een beeld van hoe het met de kwaliteit gesteld is. Daarbij wordt ook het geheugen van water duidelijk in beeld gebracht. Namelijk water verandert qua kristalvorm afhankelijk van de trilling (verhoging of belasting) die men erop los laat. Al kijkend naar deze foto’s dringt de kracht en macht van het water tot je door. Water is meer dan alleen vocht, water is voeding en energetische informatie. Alle trillingen in de omgeving van het water slaat het op, zowel hoge als lage frequenties. Daarom is vitaal water van levensbelang.
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2022 Archief 2021 Archief 2020 Archief 2019 Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Gezondheid Fast food Een glijdende schaal Detox Uitdagingen Sponsoring