Home | Contact | Mijn account | RSS |

Kringlopen in land-en tuinbouw

Kringlooplandbouw heeft tot doel een duurzaam landbouwsysteem met minimale milieubelasting, multifunctioneel grondgebruik, inbedding in lokale ecologische en culturele context en minimaal gebruik van externe inputs (Platform Kringlooplandbouw).

De kringloop binnen de melkveehouderij betreft het bodem-plant-dier-mest systeem. De kringloop van stoffen is de basis van het bedrijf. De bodem is een centraal onderdeel in het systeem en dient in evenwicht te zijn met de andere bedrijfsonderdelen. Het produceren van gras met meer ruwe celstof en minder nitraateiwit (meer werkelijk eiwit plus suiker) vormt de basis voor het aangepaste rantsoen.
Uitgangspunt is dat de energievoorziening meer limiterend is dan de eiwitvoorziening. De koe is een herkauwer en het voeraanbod dient hierop te worden afgestemd. Het uiterlijk, de gezondheid en het gedrag van de koe zijn goede aanwijzingen voor de afstemming tussen de onderdelen van het bedrijf. De mest dient qua samenstelling optimaal te zijn voor de voeding van de bodem en het gewas. Een ruime koolstof-stikstof verhouding (C/N verhouding) met een groter aandeel organisch stikstof dan mineraal stikstof zijn indicatoren hiervoor. Mest dient hiervoor te zijn gerijpt, een hoge C/N verhouding te hebben, echt duurzame humus te vormen, waardoor de sporenelementen opneembaar zijn voor de plant, virussen worden vernietigd en de schimmels in staat zijn tot het vormen van vitaminen en enzymen.

Bij kringlopen gaat het erom weer een coherent systeem te laten ontstaan, een systeem dat in zich zelf en met de buitenwereld verschillende terugkoppelmechanismen kent en zich daardoor in balans kan ontwikkelen.

Boeren kunnen door verschillende interventies in het systeem (i.c. langer gras, jaarrond weiden, later maaien, anders voeren, koeien met hogere natuurlijke weerstand inkruisen, stalsysteem aanpassen, koolstof/ organische stof aan de mest/ bodem toevoegen), deze kringloop weer positief laten werken.

Lees meer...
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2022 Archief 2021 Archief 2020 Archief 2019 Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Gezondheid Fast food Een glijdende schaal Detox Uitdagingen Sponsoring