Home | Contact | Mijn account | RSS |

Meino Smit promoveerde op duurzaamheid van de NL landbouw 1950-2040

11 september 2018
Ons medelid Meino Smit verdedigde op dinsdag 11 september 2018 succesvol zijn proefschrift:

De duurzaamheid van de Nederlandse landbouw, 1950 - 2015 - 2040

Als vereniging feliciteren wij hem graag met dit resultaat!
In het proefschrift zijn de prestaties van de Nederlandse landbouw nu eens niet afgemeten aan de arbeids-productiviteit, die minder sterk is toegenomen dan gedacht en zwaar leunt op het gebruik van fossiele brandstoffen. In plaats daarvan is gekeken naar de duurzaamheid, die wordt uitgedrukt in een combinatie van energiegebruik, landgebruik en arbeid. Op die manier worden veel meer (maar nog niet alle) maatschappelijke kosten inzichtelijk gemaakt.

Meino's publikatie kwam op een zeer interessant moment, 3 dagen na het verschijnen van de Landbouwvisie van minister Carola Schouten. Meino wees er bijvoorbeeld op dat haar visie nog niet heel kordaat is, in het licht van het Nederlandse reductiedoel van 3,5 miljoen ton CO2-equivalenten in 2030, zoals gesteld in het kader van het Klimaatakkoord van Parijs.
Wanneer namelijk de gehele, ook de indirecte, uitstoot van broeikasgassen die voor rekening van de landbouw moet komen wordt meegeteld, komt de beoogde reductie van 90% uit op 39 miljoen ton CO2-equivalenten. En daarbij zijn nog niet eens de equivalenten meegeteld die in het buitenland worden gegenereerd door de overige broeikasgassen die naast CO2 ten behoeve van de Nederlandse landbouw-productie worden uitgestoten! Tegen die achtergrond wordt de doelstelling uit de Landbouwvisie van 3,5 Mton CO2-eq wel heel erg mager en verliest Nederland dus kostbare tijd met een ineffectief beleid.

De promotie vond plaats in de Aula van de WUR in Wageningen. Klik op het plaatje rechts voor het bekijken van de video-registratie.

Het proefschrift behandelt de duurzaamheid van de Nederlandse landbouw. Deze is in de periode 1950 t/m 2015 sterk afgenomen. Dit als gevolg van een toename van de kosten van het winnen en het gebruik van energie en grondstoffen, een toename van het landgebruik (85% tot 2015) en een afname van de hoeveelheid arbeid. Verder is de stijging van de opbrengsten/ha (12% tot 2015) en van de arbeidsproductiviteit veel minder dan tot nu toe werd aangenomen. De directe arbeidsproductiviteit steeg weliswaar met 263%, maar voor de totale arbeidsproductiviteit was dat 59%. Meer gebruik van energie en grondstoffen betekent ook een hogere emissie in CO2-equivalenten en als gevolg daarvan een emissiereductie die veel groter moet zijn dan in het regeerakkoord is aangegeven.
specificatie1950198020102015
output direct landgebr (Ton)16.077.25632.886.24837.966.73739.302.303
direct landgebr (ha)2.336.7662.016.1711.867.0541.841.362
opbrengsten per ha (Ton/ha)6,88016,31120,33521,344
directe arbeid (AJE)520.422223.422122.998113.099
totaal arbeid (AJE)606.354415.787293.768301.515
AJE = Arbeids Jaar Eenheden
AJE direct/Ton0,0320,0070,0030,003
AJE totaal/Ton0,0380,0130,0080,008
AJE totaal/direct (Ton)1,191,862,672,67
AJE direct/ha0,2230,1110,0660,061
AJE totaal/ha0,2590,2060,1570,164
AJE totaal/direct (ha)1,161,862,382,69
De landbouw moet omschakelen naar een lage-input kringlooplandbouw, waarin alle organische reststoffen dienen terug te komen op het land, om de bodemvruchtbaarheid in stand te kunnen houden. Voor het jaar 2040 is een schets gegeven van een duurzaam landbouwsysteem, dat kan voldoen aan de eisen die op basis van het akkoord van Parijs worden gesteld, voldoende voedselzekerheid biedt en een aanzienlijke vermindering geeft van de door de landbouw veroorzaakte maatschappelijke kosten, die tot op heden nauwelijks worden doorberekend in de prijsstelling.
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2022 Archief 2021 Archief 2020 Archief 2019 Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Gezondheid Fast food Een glijdende schaal Detox Uitdagingen Sponsoring