Home | Contact | Mijn account | RSS |

Bodemhersel gaat in kleine stapjes, een project van GroeiBalans met Z-Holland

27 mei 2020
26 melkveehouders, akkerbouwers, een tuinder, fruitteler en Herenboer doen mee aan het LTO Noord-project ‘De bodem als ecosysteemdienstversterker’ dat zich richt op bodemverbetering en het sluiten van kringlopen in Zuid-Holland. ‘Je krijgt aan de hand van een bodemanalyse gericht advies over hoe jouw bodem te behandelen. Ook wil ik nog meer leren over kringlopen’, zegt akkerbouwer Frank van Oorschot.

Hoe kunnen wij jou helpen je bodembeheer te optimaliseren? Die vraag staat centraal in het bodemproject dat sinds begin dit jaar draait in de Hollandse Delta en de Alblasserwaard. De bodemvruchtbaarheid en -weerbaarheid is door de jaren heen steeds verder achteruit gegaan. Boeren lopen tegen problemen aan die hieraan gerelateerd zijn, maar weten niet goed wat te doen om hun bodem te herstellen. Doel van het project is een bodemverbeteringstraject op te zetten met als resultaat per ondernemer een bodembehandelplan, passend bij de wens van de ondernemer en de mogelijkheden op zijn bedrijf en in de regio’, zegt Gert-Jan de Graaf, projectadviseur bij LTO Noord. ‘Daarin werken we nauw samen met GroeiBalans, een bedrijf dat zich richt op meer natuurlijker werken in de agrarische sector.

Stoomcursus
Inmiddels draait het project op volle toeren. Met een stoomcursus ‘Leven in de bodem’ gingen de deelnemers enthousiast van start. In februari werden bodemmonsters gestoken op de bedrijven van de boeren. Dat ging om zowel een chemische als een biologische bodemtest. In de chemische methode, de Albrecht-methode, wordt gekeken naar het aantal minerale voedingsstoffen dat aanwezig is en de verhoudingen hier tussen.
‘In de Bioscan kijken we naar het bodemleven’, legt René Jochems, mede-directeur van GroeiBalans, uit. ‘Deze totale benadering is meer op balans gericht en past beter bij de organische benadering van de bodem.’
In een tweede bijeenkomst werd uitleg gegeven over de labuitslagen van de bemonstering en hoe je zo’n monster nou eigenlijk leest. Aansluitend werden de bedrijfsbezoeken ingepland. Die vonden plaats tot de coronacrisis roet in het eten gooide. ‘Via videogesprekken hebben we een deel van de adviesgesprekken kunnen doen, maar alle deelnemers worden nog bezocht zo gauw als dit weer mogelijk is’, zegt De Graaf.

Praktisch haalbaar
Jochems verzorgt het bodemadvies voor de deelnemers in de plantaardige hoek. ‘Bij een bedrijfsbezoek kijk ik wat praktisch haalbaar is binnen de strategie die de ondernemer nu heeft’, legt hij uit. ‘Wat gebeurt er allemaal in de bodem? Dat vraagt diverse analyses. Waar is vervolgens winst te behalen, hoe kun je met minder chemische input meer weerstand opbouwen tegen ziektes en plagen?’
Verduurzaming is iets van de lange termijn’, geeft hij aan. ‘De manier van denken over de bodem vraagt een bepaalde grondhouding die je je eigen moet maken. Wij geven advies in een bodembehandelplan. Het is vervolgens aan de ondernemer dit in te vullen op het eigen bedrijf.’

Nooit uitgeleerd
Frank van Oorschot is akkerbouwer in Achthuizen. ‘Je raakt nooit uitgeleerd over de bodem’, is zijn motivatie om mee te doen aan het project. ‘Ik vond het heel jammer dat Veldleeuwerik is gestopt. Dan zoek je naar iets waar je weer kennis kunt vergaren en delen.’
De Albrecht-methode levert volgens Van Oorschot nieuwe inzichten op voor zijn bedrijf. ‘Gebruik ureum in plaats van KAS (kunstmest stikstof). Ureum is een meer koolstof gebonden stikstof, is minder bijtend voor het bodemleven’, noemt de akkerbouwer één van de adviezen die hij kreeg om te nemen als eerste stap. Voor een deel werd hij bevestigd in maatregelen die hij nu al treft, zoals groenbemesters zaaien, het gebruik van compost en het strooien van kieseriet.
Specifiek aandachtspunt bij Van Oorschot vormt de hele lichte zavelgrond op een deel van zijn grond. ‘Het advies hier is gericht op voorzichtig zijn met groenbemesting. Die kan namelijk bijdragen aan een vermeerdering van aaltjes.’ Belangrijk aandachtspunt voor de ondernemer is het verdienvermogen. ‘De bodem verbeteren mag niet ten koste gaan van de opbrengsten.’
Van Oorschot wil graag ervaring opdoen met de gekregen adviezen. ‘Het gaat in dit project echt om een langetermijnaanpak. Als boer werk je met de natuur. Je moet de kans krijgen om te zien wat de maatregelen doen over verschillende jaren. Een vervolg op het project is volgens mij dan ook een must.
‘Ik zou ook graag verder willen praten over meer mogelijkheden van uitwisseling tussen akkerbouwers en veehouders. Dat is mogelijk iets voor de toekomst. En een verdiepingsslag maken aan de hand van de verschillende typen bodemanalyses.’

Motivatie continueren
Joost van der Kroon, adviseur bij GroeiBalans, gaat met De Graaf op bedrijfsbezoek bij de melkveehouders. ‘We bespreken de analyses, zien het bedrijf, het vee en spreken de ondernemer’, vertelt Van der Kroon. ‘Hoe kan de ondernemer het beste de maatregelen voor het optimaliseren van zijn bodem implementeren op het bedrijf?
‘Maatregelen als bekalken of bokashi strooien, leveren de melkveehouder gezonder ruwvoer op, extra koegezondheid en gezondere mest, waarmee de kringloop weer rond is. Het gaat met kleine stapjes, maar de melkveehouders zijn gemotiveerd. De motivatie die er nu is, moet gecontinueerd worden. Als je hen kunt blijven ondersteunen, kunnen er echt stappen worden gezet.’

Provincie Zuid-Holland financier van bodemproject
Voor een periode van een jaar financiert provincie Zuid-Holland het LTO Noord-project ‘De bodem als ecosysteemdienstversterker’. De titel verwijst naar waar dit project een bijdrage aan levert.
Voor een boer betekent versterking van de weerbaarheid van de bodem en het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid op de langere termijn onder andere een gezonder gewas en een betere kwaliteit kuil en mest. Voor de maatschappij levert een gezonde bodem ‘ecosysteemdiensten’, zoals een betere CO2-opslag, minder of geen uitspoeling naar het oppervlaktewater en meer biodiversiteit.
Sjoerd Pietersen, projectadviseur LTO Noord: ‘De provincie wil via dit project kijken waar mogelijkheden liggen voor bodemverbetering en het sluiten van kringlopen. Daarbij wordt uitgegaan van de innovatiekracht van de boeren zelf en van de eigen praktijkkennis aangevuld met advies van buitenaf.’

Bron: Nieuwe Oogst
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2022 Archief 2021 Archief 2020 Archief 2019 Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Gezondheid Fast food Een glijdende schaal Detox Uitdagingen Sponsoring