Home | Contact | Mijn account | RSS |

Wereld Gezondheids-organisatie WHO plaatst glyfosaat op oranje lijst

20 maart 2015
Eén van 's werelds populairste onkruidbestrijdingsmiddelen — en het meest gebruikt in de VS — is door de IARC, het Internationaal Agentschap voor Kanker Onderzoek, bestempeld als mogelijk kankerverwekkend. Dat is het een na hoogste risiconiveau dat kan worden toegekend.

IARC, de Franse tak van de Wereld Gezondheids-organisatie, onderzocht 5 insecticiden en herbiciden, te weten tetrachloorvinphos, parathion, malathion, diazinon en glyfosaat. De stof glyfosaat wordt wereldwijd in zo'n 750 verschillende herbicide-producten in de industriële landbouw toegepast. De EPA, de Environmental Protection Agency uit de VS, liet weten het besluit van de IARC nog te zullen bestuderen

Het Franse instituut onderscheidt 4 risico-niveaus:
  1. bekend kankerverwekkend,
  2. waarschijnlijk of mogelijk kankerverwekkend,
  3. niet classificeerbaar en
  4. waarschijnlijk niet kankerverwekkend.
Glyfosaat valt nu in de tweede risico-categorie, waarin ook anabole steroïden en ploegendiensten vallen. De nieuwe classificatie is bedoeld voor het industrieel gebruik. Het particulier gebruik vindt men niet gevaarlijk (genoeg). Het besluit werd donderdag gepubliceerd in de Lancet Oncology. Het risico wordt voornamelijk voor de professionele beroepsgroep van belang geacht.

Volgens het IARC is het gebruik aangetoond in de lucht gedurende het spuiten, in water en in voedsel. Experts zeiden dat er beperkt bewijs is dat het bij mensen non-Hodgkins lymphoma kan veroorzaken en overtuigend bewijs dat glyfosaat ook andere vormen van kanker kan veroorzaken bij muizen en ratten. Het IARC-panel zei ook dat glyfosaat is aangetroffen in het bloed en de urine van landarbeiders, hetgeen aantoont dat de stof door het lichaam wordt opgenomen.

Monsanto en andere producenten van glyfosaat bevattende herbiciden, waren helemaal niet blij met het besluit. "Al het geregistreerd gebruik van glyfosaat is veilig voor de menselijke gezondheid," zo zei Phil Miller, uitvoerend hoofd voor beleids- en regeringszaken van Monsanto, in een verklaring.

EPA's glyfosaat assessment uit 2012 concludeerde "dat de stof beantwoordde aan de veiligheidseisen en dat het verder kon worden gebruikt zonder onredelijke risico's voor de mens of zijn omgeving."

"Ik denk niet dat hetparticulier gebruik een probleem vormt," zei Kate Guyton van het IARC. "Het landbouwkundig gebruik zal het meeste effect hebben. Voor particulieren is het vooralsnog slechts een zaak om voorzichtig mee te zijn"

____

Bron: thelancet.com
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
Download PDF
Kathryn Z Guyton
Dana Loomis
Yann Grosse
Fatiha El Ghissassi
Lamia Benbrahim-Tallaa
Neela Guha
Chiara Scoccianti
Heidi Mattock
Kurt Straif

namens de Monograph Werkgroep van het International Agency for Research on Cancer, IARC, Lyon, France
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2019 Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Gezondheid Fast food Detox Uitdagingen Sponsoring